"DM PLAZA®" − Moduł − SPA 
Powrót do góry
Strona startowa
Nowości
 
Dystrybucja
Forum
 
Rejestracja
Kontakt
Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2021 r.
 


SPA

Moduł SPA jest jednym z wielu modułów "DM PLAZA®". Mimo pozornych podobieństw Rehabilitacja i SPA to inne wymagania. Istniejący niezależnie Moduł Rehabilitacji i Lecznictwa może być wspomożeniem dla Modułu SPA, jeśli hotel świadczy też takie usługi.

"DM PLAZA®" spełnia większość wymagań, które stawiane są współczesnemu programowi przeznaczonemu dla obiektów SPA, pozwala na uproszczenie pracy w obiekcie, ułatwia raportowanie i zarządzanie, zmienia sie wraz z nowymi wyzwaniami.

  Lista funkcjonalności modułu:
 • Rejestracja zleceń.
 • Wpomaganie sprzedaży, pakiety, marketing.
 • Analiza zdarzeń zaszłych.
 • Kontrolowanie stanu obiektu.
 • Planowanie czasu zarówno gościa jak i pracowników.
 • Obrazowanie planu pracy w postaci grafików i list.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie zabiegów.
 • Układanie grafików pracy.
 • Układanie grafików gabinetów.
 • Kontrolę stanu pomieszczeń.
 • Rozliczanie gości.
 • Rozliczanie pracowników.
 • Tworzenie planów pracy.

Współpracując z innymi modułami "DM PLAZA®" pozwala na kompleksowa obsługę gościa. Dzięki temu możemy świadczyć gościowi usługi, które uprzyjemnia mu pobyt w hotelu, a obsłudze hotelu pomogą w organizowaniu jego pobytu. Poczynając od pierwszego kontaktu z klientem poprzez jego pobyt i usługi, aż po obsługę posprzedażną wspomagamy hotel w jego pracy.

  Moduł Sprzedaż powiązany z Modułem SPA obejmuje:
 • Rozliczanie zabiegów.
 • Tworzenie planów cenowych.
 • Tworzenie pakietów, umów, karnetów.
 • Wspomaganie systemu lojalnościowego.
 • Tworzenie abonamentów i ich rozliczanie.
 • Tworzenie dokumentów sprzedaży (zarówno za bieżące usługi jak i usługi rozciągnięte w czasie).