"DM PLAZA®" − Moduł − Rehabilitacja 
Powrót do góry
Strona startowa
Nowości
 
Dystrybucja
Forum
 
Rejestracja
Kontakt
Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2021 r.
 


Rehabilitacja

Służy do planowania zajęć rehabilitacyjnych dla kuracjuszy z uwzględnieniem kart zdrowia i historii choroby.

  Lista funkcjonalności modułu:
 • Tworzenie planu zajęć rehabilitacyjnych dla kuracjuszy.
 • Prowadzenie kart zdrowia i historii choroby, wskazania i przeciwskazania.
 • Grafik wykorzystania gabinetów i pomieszczeń rehabilitacyjnych.
 • Tworzenie planu pracy rehabilitantów oraz wykorzystania sal i przyrządów.
 • Kontrola postępów leczenia.
 • Kontrola wykorzystania bazy zabiegowej.
 • Szybkie planowanie zabiegów na turnusy, doby, czy cykle zabiegowe.
 • Możliwość tworzenia pakietów usług medycznych.
 • Możliwość sprzedaży usług wycenionych lub z ceną zerową.
 • Raporty wspomagające rozliczanie wykonanych zabiegów.
 • Rozliczanie czasu pracy rehabilitantów.
 • Współpraca z Modułem Sprzedaż − umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży usług.
 • Turnusy rehabilitacyjne.
 • Grafik rehabilitantów.
 • Grafik pomieszczeń.
 • Lista zabiegów.
 • Statystyka rehabilitacji.