"DM PLAZA®" − Moduł − Recepcja 
Powrót do góry
Strona startowa
Nowości
 
Dystrybucja
Forum
 
Rejestracja
Kontakt
Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2021 r.
 


Recepcja

Pozwala na przeprowadzenie kompleksowej obsł‚ugi goś›cia za pomocą… grafika lub list począ…wszy od wprowadzenia rezerwacji po meldunek zawierający informacje dotyczą…ce samego klienta oraz przebiegu jego pobytu.

Ponadto pozwala na zaplanowanie oferowanych usług oraz organizacją™ pracy osób bezpoś›rednio odpowiedzialnych za te usł‚ugi, prowadzanie analiz dotyczą…cych obł‚ożenia hotelu, oferowanych usł‚ug i stosowanych cen.

Moduł‚ Recepcja zawiera Archiwum wszystkich rezerwacji i meldunków zarówno gości indywidualnych jak i grup oraz konferencji. Pozwala również na zawarcie rezerwacji przez internet oraz pracą™ na wielu stanowiskach.

  Lista funkcjonalności modułu:
 • Wprowadzanie rezerwacji i meldunków dla gości indywidualnych oraz grup za pomocą grafika, formularza lub kreatora.
 • Rezerwowanie gościowi określonych posiłków, stolików i usług dodatkowych.
 • Możliwość rezerwacji pokoi dla grupy wg typów i numerów.
 • Definiowanie planów cenowych i ich wybór (ceny weekendowe, targowe, specjalne).
 • Przekształcanie rezerwacji w meldunek jednym kliknięciem myszki.
 • Różne statusy rezerwacji wyróżnione na grafiku innymi kolorami (potwierdzona, niepotwierdzona, gwarantowana, zablokowana, internetowa, specjalna).
 • Czytelny grafik zajętości pokoi na dowolny okres z opcją przeliczania wolnych miejsc wg typów pokoi.
 • Zestawienie pokoi i miejsc zajętych, wolnych, zarezerwowanych w podanym dniu lub okresie.
 • Meldowanie gości indywidualnych, grup lub konferencji na miejsca lub pokoje.
 • Określenie terminu pobytu gościa, pakietu usług dodatkowych (wyżywienia, parkingu, opłaty klimatycznej, itp).
 • Sprawdzanie bieżących meldunków w każdej chwili oraz zmiana ich parametrów (domeldowanie osoby, zmiana pokoju, zmiana pakietu usług dla pokoju).
 • Przedłużanie i skracanie indywidualnych pobytów poszczególnym osobom z danej grupy.
 • Przenoszenie osoby z jednej grupy do innej, możliwość zmiany ceny za jej pobyt.
 • Rozliczanie poszczególnych gości zameldowanych w tym samym pokoju − przenoszenie rachunków.
 • Automatyczny podgląd w listę osób należących do określonej grupy.
 • Tworzenie meldunków dla gości bez rezerwacji.
 • Wymeldowanie gościa zakończone wystawieniem dowolnego dokumentu, z dowolną formą płatności.
 • Wystawianie zaliczki na podstawie rezerwacji lub meldunku.
 • Automatyczne wyszukiwanie danych meldunkowych, danych o firmie lub wszystkich szczegółowych danych o gościu oraz jego historii dotyczącej pobytów, usług, płatności.
 • Zestawienia zajętości pokoi i rezerwacji − rozliczenia z biurami turystycznymi i firmami, w podanych terminach, z określonymi usługami.
 • Kartoteka archiwalnych rezerwacji i pobytów.
 • Księga gości z danymi meldunkowymi, danymi płatników, historią pobytu, usług i płatności.
 • Operacje otwarcia i zamknięcia zmiany i doby hotelowej, z dowolnie definiowalnymi raportami.
 • Obsługę allotmentów (przeznaczenie pewnej liczby pokoi w obiekcie dla określonego turoperatora).
 • Obsługę kontyngentów (zajęcie typów pokoi w określonym czasie).
 • Rezerwacje zewnętrzne (import listy rezerwacji z innych programów).