"DM PLAZA®" − Polityka prywatności 
Powrót do góry
Strona startowa
Nowości
 
Dystrybucja
Forum
 
Rejestracja
Kontakt
Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2021 r.
 

Polityka prywatności

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszej strony internetowej www.dmplaza.pl możesz został poproszony lub poproszona o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób.

Dane, o które będziesz proszony lub poproszona to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. Twoje dane są w pełni bezpieczne. Adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celu komunikacji z Tobą i nigdy, nikomu nie zostanie sprzedany, ani w żaden inny sposób udostępniony.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu kontaktu z Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

Podanie w formularzu danych osobowych: imię i nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f "RODO"), tj. do celów prowadzenia marketingu bezpośredniego. Państwa dane osobowe mogą zostać wykorzystywane w tym celu przez Administratora Danych Osobowych do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jednak nie dłużej, niż przez okres 5 lat od ich pozyskania.


Administrator danych

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest TRIARTE Alexis Tion Martinez prowadzący działalność gospodarczą, z siedzibą w Gdyni (81-063), ul. Młyńska 3/74, NIP: 9580696789. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail lp.moc.etrairt@ofni w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z usług firm hostingowych, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione tym firmom w ograniczonym zakresie ich przechowywania. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje i nie zamierza przekazywać w przyszłości Państwa danych osobowych do państw trzecich.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania czy uzupełnienia, całkowitego usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy "RODO").


Cookies

Niektóre obszary serwisu www.dmplaza.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarką i nie usuwanie ich z dysku.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" − "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


Prawo do zmiany treści

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści polityki prywatności bez powiadomienia o tym użytkowników.