"DM PLAZA®" − Moduł − Magazyn 
Powrót do góry
Strona startowa
Nowości
 
Dystrybucja
Forum
 
Rejestracja
Kontakt
Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2021 r.
 


Magazyn

Modułu Magazyn w programie " DM PLAZA®" jest prowadzenie gospodarki magazynowej hotelu. Umożliwia również wprowadzenie wszelkich dokumentów magazynowych związanych z przychodami i rozchodami towarów. Pozwala na prowadzenie sklepiku hotelowego, rozliczania minibarów, ewidencji środków czystości, kontroli wyposażenia pokoi.

Moduł magazyn umożliwia również kompletowanie towarów, a także tworzenie receptur gastronomicznych. Moduł Magazyn uwzględnia prowadzenie kartoteki stanów magazynowych (zarówno surowców, półproduktów jak i wyrobów gotowych) wg metod FIFO, LIFO. Zintegrowanie z Modułem HACCP pozwala na śledzenie każdej dostawy, jej jakości i przydatności.

  Lista funkcjonalności modułu:
 • Obsługa wielu magazynów z podziałem asortymentów na grupy.
 • Pełen zakres dokumentów handlowych i magazynowych ( PZ, WZ, MM, RW, PW, BO ).
 • Kontrola stanów magazynowych.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji.
 • Ewidencja braków magazynowych.
 • Możliwość definiowania różnych rodzajów asortymentów, np. wyrób/materiał, pakiet żywieniowy, towar z recepturą, wyposażenie, mini bar.
 • Ustalanie planów cenowych, reguł przydzielania cen.
 • Traktowanie pokoju jako odrębnego podmagazynu.
 • Współpracuje z modułem sprzedaży podręcznej na ekranie dotykowym − definiowanie klawiszy szybkiej sprzedaży, kolorów, wstawianie grafiki.
 • Dokumenty magazynowe.
 • Dokumenty zakupu.
 • Dokumenty produkcji.
 • Remanent.