"DM PLAZA®" − Moduł − Marketing / CRM 
Powrót do góry
Strona startowa
Nowości
 
Dystrybucja
Forum
 
Rejestracja
Kontakt
Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2021 r.
 


Marketing / CRM

Moduł obsługuje wiele lokalizacji firmy i wiele przedstawicielstw (w tym międzynarodowych). Ma możliwość traktowania wszystkich lub wybranych Klientów jako potencjalnych klientów, dowolnej segmentacji tych, z którymi mamy kontakt lub mamy zamiar go nawiązać.

Pozwala na zwiększenie sprzedaży i lojalności Klienta poprzez identyfikację kluczowych i ważnych Klientów, przyporządkowania im odpowiedniej strategii, relacji i archiwizacji danych w jednej wspólnej bazie. Szybki dostęp do istotnych informacji o klientach z poziomu jednej aplikacji.

Moduł Marketing / CRM pozwala na załączenie dla każdego wpisu w bazie klientów dokumentów tworzonych w innych programach, np. ofert napisanych w Wordzie, czy Excelu.

    Lista funkcjonalności modułu:
  • Zarządzanie bazą Klientów (od rejestracji Klientów do zarządzania informacjami o nich), rejestracja osób kontaktowych dla Klientów.
  • Wyszukiwanie firm, osób kontaktowych według zadanych kryteriów.
  • Rejestracja i zarządzanie wszystkimi operacjami z Klientami, w tym spotkaniami, telefonami, wiadomościami e-mail, itd.
  • Rejestracja i zarządzanie: sprzedaż na drodze negocjacji, oferty, zamówienie, umowy, itd.
  • Gromadzenie informacji biznesowych o Kliencie (struktura organizacyjna, decydenci, itp.), o usługach i produktach konkurencyjnych w posiadaniu i/lub zakupionych przez Klienta, o konkurencji i ich relacjach z Klientami.

Moduł Marketing / CRM − podzielony na Sprawy, Tematy i Kontakty, przy zachowaniu struktury nadrzędności: w obrębie prowadzonych spraw (np. organizacji imprezy plenerowej) wyróżniamy tematy (np. zajęcia dla osób odpowiedzialnych za poszczególne atrakcje). Dla tematów przypisujemy kontakty (np. wysłane zamówienia do podwykonawców, korespondencja). Możliwa jest kontrola realizacji dla poszczególnych spraw i tematów poprzez nadawane im statusy (np. "w toku").